Отпушване на шахти Симеоново

Отпушване на шахти Симеоново