Отпушване на мивки Красно село

Отпушване на мивки Красно село